Zesde Rio-reis Rudy van der Most (2)

Zesde Rio-reis Rudy van der Most (2)

Het is 18 november vroeg in de ochtend. En ik kan niet meer slapen. Ik wil graag met jullie delen wat ik en ons team hebben meegemaakt afgelopen zaterdag en zondag.

Mijn verhaal begint zaterdag omstreeks 9.00 uur op het Project Visão Restaurar. Dit project ligt in de wijk Costa Barros, wat overigens één van de gevaarlijkste sloppenwijken van Rio is.
Na drie jaar de 318-training zelf te hebben gevolgd, heeft God mij geroepen om op deze plek de Christenen te trainen en toe te rusten in het Koninkrijk van God.

Wauw! Het ene geweldige verhaal na het andere.
Mensen kregen woorden van kennis en wijsheid. Ik stond er met verbazing naar te kijken en te luisteren. Na de dienst, toen veel deelnemers naar hun huis waren, kwam er een zuster naar mij toe en had een persoonlijk woord voor Rachel en mij. Daarna kregen wij nog een heerlijke lunch in de nieuwe keuken die we vorig jaar hebben geplaatst.

Zondag morgen 9.00 uur. Tweede dag van de 318-training.
Deze keer ging het over genezing. Dit thema is altijd lastig, dacht ik, maar ik heb het in gehoorzaamheid aan God gedaan. Na het onderwijs gegeven te hebben, naar aanleiding van een paar Bijbelteksten, vroeg ik aan de deelnemers: degenen die gebed nodig hebben gaan aan mijn rechterzijde staan en de rest moet dan aan mijn linkerzijde gaan staan om voor de anderen te bidden. Maar, tot mijn verbazing, gingen ze allemaal aan mijn rechterzijde staan!!! En toen ik de pastor riep om mee te bidden, ging hij ook aan mijn rechterzijde staan! ‘HEER help me’, zei ik!
Toen moest ik mijn zalf-olie pakken en voor zo’n 30 personen genezing uitspreken, in de naam van Jezus Christus!
En bij een heel stel mensen ervoer ik dat ik langer moest bidden. Na het gebed mochten de deelnemers terug naar hun stoelen gaan. Toen was er mogelijkheid voor getuigenissen. Wat ik toen te horen kreeg was zeer indrukwekkend! Sommige mensen zijn terstond van angsten bevrijd.
Andere mensen die pijn hadden, zijn ervan verlost.

Eén van de dames had beide handen in het verband, ze was vol van de Heer. Toen ik voor haar bad, moest ik ook bij haar langer staan. Ik ervoer dat de Here God iets meer wilde. Maar nog niet op dat moment. Nadat de dienst afgelopen was, kon ik, met behulp van Daisy als tolk, met deze mevrouw praten. Ik weet niet of jullie het weten, maar veel mensen hier in Brazilië sterven terwijl ze nog op de wachtlijst staan voor een medische ingreep. Deze mevrouw ontfermt zich al jaren over vele mensen die een operatie nodig hebben. Ze heeft een stichting opgericht om hen te verwijzen naar de juiste instellingen. En nu is ze zelf ziek en heeft ze een operatie nodig. Haar operatie is over twee weken. Maar toch heb ik voor haar genezing gebeden. Na het gebed ervoer zij diepe vrede voor de operatie. Ondertussen helpt ze andere mensen waar ze kan.