Gods koninkrijk zichtbaar maken

wie zijn wij?

Missie CityLight

Wij willen mensen toerusten, zodat zij hun God kennen, sterk zijn en Zijn koninkrijk zichtbaar maken.

Onze gemeente heeft vanaf het ontstaan een missionaire roeping. Mensen bereiken met het evangelie is onze focus! CityLight Alkmaar wil mensen inspireren en toerusten om God te leren kennen, herstel te vinden voor zichzelf, en te ontdekken wie ze zijn in Christus, zodat ze als Geloofsheld hun unieke roeping kunnen uitleven op aarde. Onze droom is dat mensen de Geloofsheld in zichzelf gaan ontdekken, zodat zij krachtig in het leven kunnen staan. Deze missie vatten wij samen in drie pijlers Love God, Empower People en Impact Society.

‘ontdek de Geloofsheld in jou!’

Wij geloven dat Citylight Alkmaar van God een unieke roeping heeft gekregen om een generatie van krachtige geloofshelden voort te brengen. Wat is het mooi als ook jij gaat ontdekken wie jij bent in Christus en wat het betekent dat Christus, de Geloofsheld in jou woont. Je zult samen met Hem krachtig in het leven kunnen staan, waardoor Gods koninkrijk zichtbaar wordt in jouw omgeving. Op je werk, thuis, in je gezin en/of op school. Wij bieden verschillende cursussen en trainingen aan die jou zullen helpen in dit groeiproces en deze ontdekkingstocht.

Onze kernwaarden

Wij zijn een kerk:

vol van Gods tegenwoordigheid

Gods tegenwoordigheid is allesomvattend. Daarom cultiveren wij een honger naar God zelf, zoeken wij boven alles Gods tegenwoordigheid en geven wij de Heilige Geest alle ruimte om te werken zoals Hij dat wil.

zonder barrieres

Het evangelie van Jezus is voor iedereen. Daarom heten wij iedereen welkom en proberen in alles wat we doen zo min mogelijk barrières op te werpen voor mensen om Jezus te leren kennen. Een plek van veiligheid waar mensen eerlijk en transparant met elkaar zijn.

voor en door alle generaties

CityLight Alkmaar kiest bewust om een kerk te zijn van en voor alle generaties. Wij geloven dat God door de generaties heen werkt. Daarom eren wij de oudere generatie en geven we de ruimte aan de jongere generatie.

vol van geloof

CityLight is een plek waar geloof ontstaat, groeit en zichtbaar wordt. Daarom dagen wij mensen uit een geloofsavontuur met God aan te gaan. God werkt waar wij het zelf niet meer kunnen en maakt het onmogelijke mogelijk.

die gaat voor transformatie

Wij geloven in de verandering van mensen ten positieve. Daarom leggen wij nadruk op training en toerusting van mensen. De bediening van Jezus is ons voorbeeld.

met impact

Wij zijn geroepen om elkaar en de samenleving te beïnvloeden door te dienen. Daarom stimuleren we mensen en zoeken we naar mogelijkheden om te dienen en zo de samenleving en de kerk ten positieve te beïnvloeden met het koninkrijk van God.

die creatief en eigentijds is

God is creatief en origineel en wat hij doet is goed. Daarom stimuleren wij ‘out of the box’ denken en gaan we voor kwaliteit en creativiteit in alles wat we doen.