Work and pray for the well being of the city. For if it is well with the city you live in, it will be well with you!

Impact society

Maak het verschil

 “Op een inspirerende en krachtige manier Gods koninkrijk zichtbaar  maken. Dat is onze drive! In onze persoonlijke omgeving, wereldwijd en ook gezamenlijk als CityLight in en rondom Alkmaar.”
Onze gemeente heeft vanaf het ontstaan een missionaire roeping. Mensen bereiken met het Evangelie is onze focus. CityLight ondersteunt diverse projecten. Elk van deze projecten heeft een evangeliserend doel en is gericht op zorg (compassion) voor de mensen om ons heen. Eén van de projecten die wij ondersteunen is Village of Peace. Ministry is een belangrijke waarde voor impact, omdat wij in alles wat wij doen ook mensen willen helpen hun geloof krachtig uit te leven in hun persoonlijke omgeving.
CityLight is een huis van training en toerusting waarbij mensen het evangelie horen en we hen willen begeleiden in het aangaan van een geloofsavontuur met God. Zodat zij zullen groeien in geloof en volgeling zijn van Jezus. Jaarlijks worden er door verschillende mensen uit onze gemeente missiereizen georganiseerd. Ons doel is dat al onze activiteiten en bedieningen op zodanige manier samenwerken, zodat we met elkaar en samen met God een impact hebben op de levens van mensen.

Evangelisatie

Jij kunt in jouw omgeving het verschil maken.

de straat op

Elke eerste zaterdag van de maand gaan we met een aantal gemeenteleden de stad in om met mensen te praten en te bidden. Ga je ook een keer mee?

mijn bestemming

God heeft voor ieder mens een heel persoonlijk doel. Hij unieke gaven en talenten in jouw gelegd waarmee jij anderen kunt dienen.

Compassie

CityLight ondersteund verschillende projecten en zendelingen.