Ruud en Olga van Sandijk

We zijn al meer dan 30 jaar onderdeel van deze gemeente en het is ons thuis. We zien graag om naar mensen die we niet (meer) zien en vinden het belangrijk om ze niet te vergeten. Ons verlangen is om Gods wil te doen en te luisteren naar Gods stem, ons hart op God gericht zodat alles wat daaruit voort komt goed is. Mensen bij elkaar brengen, in het licht zetten en zorgen dat er een veilige plek is om te leren, te vallen, op te staan en uit te delen.
We zien uit naar een beweging waarin Gods liefde, genezing en kracht zichtbaar is en mensen hongerig zijn naar Gods Woord. Een beweging waarin iedereen betrokken is en die aantrekkelijk is zoals beschreven staat in Handelingen 2: 43-47: ‘’En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden. En allen die tot geloof gekomen en bijeen-vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk. En telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel en braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten. En zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.’
Vanuit de grote (psychische en geestelijke) nood die wij zien onder kinderen, jeugd en volwassenen hebben we visie om kerk, hulpverlening en gebed regionaal met elkaar te verbinden met als doel dat God zichtbaar wordt in de nood in Noord-Holland en verder. Kerk zijn zonder muren….