Mark en Wendy Balder

Connect

Wij zijn Mark en Wendy Balder. We hebben een hart voor de gemeente en geloven dat iedereen in de gemeente erbij hoort en ertoe doet. We hebben elk verschillende passies, zaken waarvan ons hart sneller gaan kloppen. Deze passies vullen elkaar goed aan:

  • groei en onderwijs op basis van Gods Woord
  • onderlinge liefde en verbondenheid
  • het brengen van bemoediging, genezing en herstel

In Handelingen 4:32 staat geschreven: “En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel.” Wij willen onze talenten en gaven inzetten om dat meer en meer zichtbaar te maken in onze gemeente.