Hans en Heleen van ‘t Zand

Wij willen graag het team dienen en ondersteunen met de wijsheid en ervaring die God ons door de jaren heen gegeven heeft, en vanuit het team ook de gemeente dienen.

Heleen: Ik houd van de gemeente als mijn “thuis” en wil graag anderen daarin welkom heten en het ook voor hen een thuis laten zijn.  Een plek waar ze de liefde van God leren kennen: speciaal voor de buitenlanders, maar ook voor de Nederlanders. Ik wil bemoedigen, ondersteunen, gastvrijheid betonen en op deze manier Gods Koninkrijk zichtbaar maken. Verder wil ik meedenken, een gezonde cultuur mee helpen bouwen en delen van wat God in mij gebouwd heeft.

Hans: Mijn hart ligt vooral bij discipelen maken: mensen die met hun hele leven God dienen en Jezus volgen en op hun beurt getraind en toegerust zijn om ook zelf weer discipelen te maken. Al sinds mijn studententijd, zo’n 45 jaar geleden, ben ik gegrepen door het beeld dat we als Gemeente het Lichaam van Christus zijn, Zijn lichaam hier op aarde om het verlorene te zoeken en te redden. En het is mijn diepe verlangen dat iedereen in CityLight zijn of haar gaven, talenten en roeping gaat ontdekken en toegerust wordt om daarmee zijn unieke plaats in het Lichaam van Christus in te nemen. Verder wil ik er graag aan meewerken dat het leiderschap veel meer ondersteunend gaat zijn voor de bedieningen en afdelingen