Alex en Janneke

bijbelstudie jeugd | sprekersgroep

Wij zijn Alex en Janneke. We zijn al 18 jaar met veel plezier onderdeel van deze gemeente. We zijn gestart als kringleiders en maakten onderdeel uit van het aanbiddingsteam (Alex gitaar en ik als vocal/zangleider.

Janneke (42 jaar). Ik ben 19 jaar getrouwd met Alex en we hebben drie kinderen: Sarah (bijna 15), Jasmijn (13) en Lukas (10). In het dagelijks leven werk ik als gedragsdeskundige bij een jeugdzorginstelling. Toen onze oudste dochter naar de basisschool ging, heb ik de overstap gemaakt naar de Kings Kids als leiding bij de kleutergroep. In verband met mijn studie heb ik een aantal jaar een stap terug gedaan en sinds vorig jaar ben ik weer begonnen als leiding bij groep 6/7/8. Daarnaast ben ik afgelopen zomer ingestapt in het kernteam. Mijn belangrijkste drijfveer is dat ik geloof dat God’s Woord leven geeft en ik wil investeren zodat kinderen (eigenlijk mensen in het algemeen) een gezond Gods- en wereldbeeld ontwikkelen, van waaruit ze een levende relatie met God en gezonde relatie met mensen om hen heen kunnen opbouwen. Ik vind het heel erg leuk om na te denken hoe God’s Woord in een vorm te gieten die relevant en interessant is voor deze tijd.

Alex, ook nog net 42 jaar. Net als Janneke maak ik met veel plezier deel uit van deze gemeente en zijn we dankbaar voor de vriendschappen die we hier hebben mogen vinden. Ik ben actief geweest in verschillende bedieningen zoals het opzetten van het kringenwerk in de tijd van Frans Blok en het Micha team. Maar wat me de meeste passie geeft, is om God’s Woord te bestuderen en door te geven. Toen wij net in de gemeente zaten volgden we de prekencursus van Auke van Slooten. Hij was het ook die me aanmoedigde in de zondagsdienst te spreken en coachte me daarbij. Maar net zoveel geniet ik van het geven van een studie op een kringavond, of momenteel tijdens de diensten bij de tieners. Mijn verlangen is dat we een gemeente zijn waarin we elkaar telkens weer in de aanwezigheid van Jezus brengen, zodat we de kracht en vrijmoedigheid ontvangen om Zijn Koninkrijk te bouwen in de wereld om ons heen!