Arabische gemeente

Arabische gemeente

“Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten” Openb. 3:8

De Arabische Christen bediening is in 2006 begonnen in de vorm van huiskringen en evangelisatie bezoeken aan het AZC in Alkmaar. De groep is daarna zo groot geworden dat we niet meer in de huiskamer konden samenkomen. Nu komen we samen in CityLight. Ondertussen groeit de groep en ook onze activiteiten. Onze samenkomsten zijn elke zondag om 13:00 uur. Daarnaast hebben wij Bijbelstudie, gebedsavonden bij mensen thuis, kinderkerk en vrouwen bijeenkomsten. Per jaar worden in samenwerking met andere kerken in Nederland een aantal dagconferenties georganiseerd. Bijvoorbeeld met Kerst en Pasen. We zien God werken in onze bediening. Onze passie is om Gods liefde aan iedereen te verkondigen. Want, “Gods wil is, dat mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen”.