Kinderhuis Lar da Infância in Brazilië

Kinderhuis Lar da Infância in Brazilië

Kinderhuis Lar da Infância

“Lar da Infância” is de letterlijke vertaling van kinderhuis: “(T)huis van kinderen”. Hier vinden ongeveer 100 kinderen in de leeftijd van 1 tot 13 opvang. Vaak komen ze uit één ouder gezinnen uit achterstandswijken, die overdag moeten werken om het hoofd boven water te houden. De kinderen gaan een halve dag naar school. Een deel ’s morgens een ander deel ‘s middags. Het andere dagdeel worden ze in de Lar opgevangen en krijgen eten, huiswerkbegeleiding, sport en spel en aandacht. Anders hadden ze dat deel “op straat” rond gehangen.

De Lar is zo’n 50 jaar geleden opgericht door Nederlandse zendelingen vanuit CityLight Alkmaar en wordt nu geleid door een Braziliaanse directrice, Algemira en 3 Nederlanders: Alie en Nico & Hennie. Door de opvang zien we dat de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en een toekomst perspectief krijgen. Veel kinderen zijn tot geloof gekomen in de Here Jezus en diverse vervullen nu een leidinggevende rol in de plaatselijke kerken. Dat is waarvoor wij het doen.

Dit is alleen mogelijk door de kinderen financieel te ondersteunen. Daarom zijn we blij met de trouwe donateurs uit CityLight die maandelijks vijfentwintig euro bijdragen aan het financieel kinderadoptieplan. Verder financiële giften die we ontvangen gebruiken we voor een uitje of feestje voor de kinderen maar vooral voor onderhoud aan het gebouw, speeltuin etc.

Kunt u ook een steentje bijdragen? Als kleine doelgerichte organisatie zijn de communicatielijnen kort en komen uw giften zonder omweg op de juiste bestemming. Meer informatie en de laatste nieuwsbrief is te vinden op onze website www.lardainfancia.org of vraag het aan de enthousiaste bestuursleden: Ed Veldhuijzen van Zanten, Ingrid Boellaard en Gerrit van der Starre.