Fam. Woudstra – Bijbelonderwijs

Fam. Woudstra – Bijbelonderwijs

In het vorige zendelingennieuws vertelden we over het naaiproject voor uitwasbaar maandverband waar Jantien aan meewerkt. Het doel van 2019 was 500 kits voor (jonge) vrouwen in sloppenwijken in India (zie www.hetnaaiproject.nl). Dat doel is ruimschoots gehaald en dat maakt ons heel dankbaar en verwonderd over Gods trouw. Dit jaar proberen we 1000 kits klaar te maken. Vele vrijwilligers dragen daar aan bij.

In deze editie van het zendelingennieuws richten we ons op het bijbelonderwijs en de bijbelstudietoerusting die we geven. Daar blijven we heel gepassioneerd over, want de Bijbel getuigt van leven, geeft leven, vormt ons leven én brengt samen. En zoals de schrijver Kevin Vanhoozer het mooi en kort en bondig verwoordt: ‘de leer zet de koers uit voor discipelschap’ (doctrine provides direction for discipleship).

‘Brengt samen’. Dit kwam weer duidelijk naar voren toen Johannes begin maart sprak bij een studentenvereniging van de Gereformeerde Gemeente, een zeer behoudend reformatorisch kerkgenootschap. Hun vraag was hoe om te gaan met de evangelische beweging. Jezus en de Bijbel, dat is de kern waarin we elkaar bleken te vinden.

Eerder dit jaar, in februari, kon Johannes naar Noorwegen om les te geven in de School voor Bijbelse Studies, over Daniël. Niet in alle opzichten een gemakkelijk boek, maar ook deze woorden, bijna 2600 jaar oud, kwamen tot leven en brachten leven in de internationale studentengroep. Waar hebben we dan onder andere over gehad? Trouw in vreemdelingschap en vijandige omstandigheden. Kleine keuzes om trouw te blijven aan God en zijn Woord, zodat de grote, ingrijpende keuzes ook gemaakt kunnen worden. Toekomstbeelden die maar zo beangstigend kunnen zijn, maar door Gods beloften aan zijn volk hun uitwerking van angst en wanhoop verliezen. Wat een voorrecht om deze groep te dienen, in een prachtig land als Noorwegen!

De afgelopen maanden kon Johannes op allerlei plekken spreken en daar zijn we dankbaar voor. Helaas is er vandaag wel het besluit genomen om de 3 maanden, fulltime, interne cursus Bible For Life te annuleren i.v.m. corona. Dat is een teleurstelling, maar er is geen wanhoop. We worden uitgedaagd tot trouw, geloof, hoop en creativiteit.

Hartelijke groet, Johannes, Jantien, Anouk, Joël en Eliza