basistrainingen groeitrainingen lifetrainingen

Empower people

Basistrainingen

Jouw keuze voor het volgen van Jezus is het belangrijkste startpunt van het avontuur dat jij met God aangaat in jouw leven. Om je verder te helpen in het bouwen aan een sterk geloofsfundament, bieden we verschillende cursussen aan.

Alpha cursus

Op een interactieve manier zoeken we met elkaar naar wie God is. Dit doen we aan de hand van een aantal Bijbelse basisonderwerpen.

Dooponderwijs

In het dooponderwijs ontdek je wat er in de bijbel staat geschreven over de doop en welke betekenis God hieraan gegeven heeft.

Stappen naar vrijheid

Deze individuele training is een persoonlijke ontdekkingstocht naar de vrijheid die jij hebt in Christus.

Groeitrainingen

De 318-trainingen zijn voor mensen die een jaar apart willen zetten om gevormd en getraind te worden. Hun veilige comfort zone’s op te geven en te zien wat God verder voor je heeft.

318 Discipelschapstraining

Deze training zal een stevig fundament in je leven geven. Tijdens de discipelschapstraining zul je samen met anderen worden uitgedaagd om radicaal Jezus te volgen.

318 Leiderschapstraining

De leiderschapstraining zal zich met name richten op de vorming van jou als persoon. Het zal je vaardigheden meegeven waar je mee aan de slag kunt gaan.

Life trainingen

In elke levensfase krijg je te maken met situaties waarin je graag Gods levensprincipes wilt toepassen. Denk aan je huwelijk, je gezin, maar ook voor kinderen de overgang naar het voortgezet onderwijs. Binnen de life trainingen staan Gods principes centraal vioir een gezond huwelijk, gezin en sterke identiteit.

Pre-marriage course

Stappen jullie in het huwelijksbootje? Dan is de pre-marriage course een goede voorbereiding op jullie getrouwde leven samen.

Marriage course

Voor koppels die graag aandacht willen besteden aan het op een waardevolle manier vormgeven van het huwelijk.

House of Life trainingen

Diverse workshops en trainingen gericht op ouder, kind en gezin. praktische tips, inspiratie en bemoediging om je gezin op een waardevolle manier vorm te geven.