@home groups & life groups

Connect@CityLight

@home groups

Betrokkenheid en verbondenheid met elkaar in kleine huiskringen. Kies de @ home group die bij jou past!

@home group location based

Kies een @home group bij jou in de buurt

@home group special interest

Kies een @home group die past bij jou passie of interesse

@home group stage of life

Kies een @home group met mensen in dezelfde levensfase

Life groups

CityLight is een veelkleurige gemeente. Onze gemeente wordt bezocht door jonge gezinnen, ouderen, kinderen, jeugd, moeders, Arabisch- en Farsi sprekenden etc. Je kunt connecten met mensen in dezelfde levensfase als jij en deelnemen aan activiteiten speciaal voor jou!