Collecte voor Lar da Infância

Collecte voor Lar da Infância

Afgelopen Mei mochten heeft de collecte in CityLight bijna €2500 opgebracht. Wat een fantastisch bedrag! Hierdoor kunnen we een aantal klussen realiseren die zijn blijven liggen. Eerder dit jaar hebben we een grote klus af kunnen ronden: het door de overheid verplichte brandpreventie project. Er is een nieuwe blusinstallatie en er zijn nieuwe hekken bij de trappen geplaatst. Door de hoge kosten hiervan zijn andere klussen blijven liggen. We kunnen nu de collecte besteden aan de verbetering van afwatering op het terrein en herstellen van andere hekken. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Dezelfde zondag hadden we een speciale kinderadoptie actie.
Met mooi resultaat: Er zijn acht kindjes geadopteerd door nieuwe mensen, waaronder ook jongere gezinnen. Er is zelfs een kindje geadopteerd door een gezin dat zelf 12 pleegkinderen opvangt.
De kinderen van dit gezin hebben besloten allemaal iets bij te dragen aan hun adoptiekindje. Wat zijn er mooie mensen!

Er zijn ongeveer 25 kinderen die nog geen financiële adoptieouder hebben. Kunt u hierin een rol spelen? Omdat we een kleine organisatie zijn komt al het geld gegarandeerd bij de kinderen terecht. Meer informatie is te vinden op www.lardainfancia.org, in de folder in de zendingskast of bij de enthousiaste bestuursleden, Ed, Gerrit of Ingrid.