318

discipelschapstraining

seizoen 2019-2020

318

discipelschapstraining

Voor mensen die getraind willen worden om radicaal Jezus te volgen

Hou jij van Jezus en wil jij een jaar apart zetten om gevormd en getraind te worden als discipel van Jezus? Ben jij bereid om je veilige comfortzones op te geven en te zien wat God verder voor je heeft? Dan is deze training voor jou! Onze droom is dat CityLight mannen en vrouwen van God zal voortbrengen die in staat zijn om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in de omgeving waar God hen stelt. CityLight Alkmaar heeft van God een roeping gekregen om mannen en vrouwen te trainen en toe te rusten om radicale volgelingen van Jezus te worden.

Onze visie is de komende jaren ‘318’ mannen en vrouwen te trainen die hun God kennen, sterk zijn, en zijn Koninkrijk Zichtbaar maken.

God sprak in 2011 door Genesis 14:14 waar staat dat Abraham Lot bevrijdde met 318 geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren. We geloven dat deze training jou zal helpen in het krijgen van een goed fundament in je leven. De training zal een accent leggen op zowel theorie als praktijk. Dit alles in een context van een groep mensen die samen een jaar willen optrekken en elkaar willen bemoedigen en stimuleren om voor Jezus te gaan. Je zult uitgedaagd worden om uit te stappen en met hetgeen je geleerd hebt aan de slag te gaan.

Opzet

De training bevat 8 modules. Waarvan we er vorig jaar de eerste 4 hebben gedaan. Dit jaar zijn de laatste vier modules aan de beurt. Iedere module bestaat uit één zaterdag en een aantal woensdagavonden. De woensdagavonden vallen in de weken dat er geen connectgroepen zijn. De zaterdagen zijn open dagen en ook toegankelijk voor mensen die niet de gehele 318 training volgen. De woensdagen zijn alleen voor 318 cursisten.
* Periode: september 2019 t/m juni 2020 * Kosten: 80 euro per persoon (20 euro per module) * Lesmethode: De lessen bevatten zowel theorie als praktijk * Waar: CityLight Alkmaar, Helderseweg 32

zaterdag programma

09:45-10:00 Koffie en thee
10:00-10:30 Opening, aanbidding, gebed
10:30-11:30 Lesblok 1
11:30-11:45 Pauze
11:45-12:45 Lesblok 2
12:45-13:30 Lunchpauze
13:30-14:30 Lesblok 3
14:30-15:00 Gebed en bediening

woensdagavond programma

19:30-19:45 Koffie en thee
19:45-20:00 Aanbidding en gebed
20:00-20:45 Lesblok
20:45-21:00 Pauze
21:00-21:45 Lesblok + Praktijkblok
21:45-22:00 Gebed en bediening

Programma voor seizoen 2019 – 2020

vervolg van seizoen 2018 – 2019 (module 1 t/m 4)

DE GROTE OPDRACHT

zaterdag 14 sept (open dag, ook toegankelijk voor niet-cursisten) • Een bijbelse roeping tot het winnen van anderen • Het winnen van anderen in de stijl van Jezus • Belangrijke waarheden over het winnen van anderen • Het evangelie van het Koninkrijk

woensdag 18 sept  • Indirecte levensstijl-evangelisatie • De bediening van een evangelist • Directe persoonlijke evangelisatie • Krachtevangelisatie

woensdag 2 okt  • Outreaches die werken • Een evenwichtige evangeliserende gemeente

woensdag 16 okt • De Grote Opdracht • Waar zijn de vaders van vandaag? • Zonen of wezen?

woensdag 30 okt• Wat is een discipel? • Verschillende rollen van een mentor/vader • Discipelen maken – de werkwijze van Jezus • Geestelijke groei is een reis

woensdag 13 nov• Principes bij het maken van discipelen – Deel 1 • Mensen discipelen op verschillende niveaus • Principes bij het maken van discipelen – Deel 2 • Het is tijd om in beweging te komen

 

DE KRACHT VAN EEN VERNIEUWD DENKEN

zaterdag 23 nov (open dag, ook toegankelijk voor niet-cursisten) • De belofte van vernieuwing van ons denken

woensdag 27 nov • Hoe ons denken werkt

woensdag 11 dec • Het proces van vernieuwing • Vernieuwing van onze mentaliteit

woensdag 8 jan • Vernieuwing van ons denken over God en over onszelf

woensdag 22 jan • Van traditionele denkpatronen naar denken in Gods mogelijkheden • Leren denken vanuit Gods overvloed • Gods belofte en jouw vernieuwingsplan

LEVEN DOOR GELOOF

zaterdag 1 feb (open dag, ook toegankelijk voor niet-cursisten) • Geloof – het principe waarmee het Koninkrijk werkt • De verschillende facetten van geloof • Bewegen in geloof – het geloofsleven

woensdag 5 feb • De strijd en de beproeving van geloof

woensdag 4 mrt • De verlammende kracht van twijfel en ongeloof

woensdag 18 mrt • Geloof voor wonderen • Bouwen aan een leven van geloof

GEESTELIJKE OORLOGSVOERING
zaterdag 28 mrt (open dag, ook toegankelijk voor niet-cursisten) • De noodzaak van geestelijke oorlogsvoering • De geestelijke wereld begrijpen

woensdag 1 apr • Fundamentele oorlogsprincipes

woensdag 15 apr  • De wapens voor Geestelijke oorlogsvoering

woensdag 13 mei  • Oorlogsstrategieën uit Jozua

woensdag 27 mei  • Aanbidding in oorlogsvoering

zaterdag 20 jun   Slotdag